Home » , , » Hu Ge (胡歌) - Xiao Yao Tan (逍遥叹)

Hu Ge (胡歌) - Xiao Yao Tan (逍遥叹)

222
Hu Ge (胡歌) - Xiao Yao Tan (逍遥叹)

Title:Xiao Yao Tan (逍遥叹)
Artist:Hu Ge (胡歌)
Album: Legends of the Paladins TV Soundtracks (仙剑奇侠传 电视原声带)
Size: 4.8 MB
duration: 5:14
Year: 08, May. 2005


歌词 – Geci - Lyrics – Pinyin
岁月难得沉默 秋风厌倦漂泊
suì yuè nán dé chén mò  qiū fēng yàn juàn piāo bó
夕阳赖着不走 挂在墙头舍不得我
xī yáng lài zhuó bù zǒu  guà zài qiáng tóu shè bù dé wǒ
昔日伊人耳边话 已和潮声向东流
xī rì yī rén ěr biān huà  yǐ hé cháo shēng xiàng dōng liú
再回首 往事 也随枫叶一片片落
zài huí shǒu  wǎng shì  yě suí fēng yè yī piàn piàn luò
爱已走到尽头 恨也放弃承诺
ài yǐ zǒu dào jìn tóu  hèn yě fàng qì chéng nuò
命运自认幽默 想法太多由不得我
mìng yùn zì rèn yōu mò  xiǎng fǎ tài duō yóu bù dé wǒ
壮志凌云几分愁 知己难逢几人留
zhuàng zhì líng yún jī fēn chóu  zhī jǐ nán féng jī rén liú
再回首 却闻笑传醉梦中
zài huí shǒu  què wén xiào chuán zuì mèng zhōng
笑叹词穷 古痴今狂终成空
xiào tàn cí qióng  gǔ chī jīn kuáng zhōng chéng kōng
刀钝刃乏 恩断义绝梦方破
dāo dùn rèn fá  ēn duàn yì jué mèng fāng pò
路荒已叹 饱览足迹没人懂
lù huāng yǐ tàn  bǎo lǎn zú jì méi rén dǒng
多年望眼欲 穿过红尘滚滚我没看透
duō nián wàng yǎn yù  chuān guò hóng chén gǔn gǔn wǒ méi kàn tòu
自嘲墨尽 千情万怨已皆愁
zì cháo mò jìn  qiān qíng wàn yuàn yǐ jiē chóu
曲终人散 发花鬓白红颜殁
qū zhōng rén sàn  fā huā bìn bái hóng yán mò
烛残未觉 与日争辉图消瘦
zhú cán wèi jué  yǔ rì zhēng huī tú xiāo shòu
当泪干 血盈眶涌 白雪纷飞都成红
dāng lèi gān  xuè yíng kuàng yǒng  bái xuě fēn fēi dū chéng hóng


爱已走到尽头 恨也放弃承诺
ài yǐ zǒu dào jìn tóu  hèn yě fàng qì chéng nuò
命运自认幽默 想法太多由不得我
mìng yùn zì rèn yōu mò  xiǎng fǎ tài duō yóu bù dé wǒ
壮志凌云几分愁 知己难逢几人留
zhuàng zhì líng yún jī fēn chóu  zhī jǐ nán féng jī rén liú
再回首 却闻笑传醉梦中
zài huí shǒu  què wén xiào chuán zuì mèng zhōng
笑叹词穷 古痴今狂终成空
xiào tàn cí qióng  gǔ chī jīn kuáng zhōng chéng kōng
刀钝刃乏 恩断义绝梦方破
dāo dùn rèn fá  ēn duàn yì jué mèng fāng pò
路荒已叹 饱览足迹没人懂
lù huāng yǐ tàn  bǎo lǎn zú jì méi rén dǒng
多年望眼欲穿过 红尘滚滚我没看透
duō nián wàng yǎn yù chuān guò  hóng chén gǔn gǔn wǒ méi kàn tòu
自嘲墨尽 千情万怨已皆愁
zì cháo mò jìn  qiān qíng wàn yuàn yǐ jiē chóu
曲终人散 发花鬓白红颜殁
qū zhōng rén sàn  fā huā bìn bái hóng yán mò
烛残未觉 与日争辉图消瘦
zhú cán wèi jué  yǔ rì zhēng huī tú xiāo shòu
当泪干血盈眶涌 白雪纷飞都成红
dāng lèi gān xuè yíng kuàng yǒng  bái xuě fēn fēi dū chéng hóng
笑叹词穷 古痴今狂终成空
xiào tàn cí qióng  gǔ chī jīn kuáng zhōng chéng kōng
刀钝刃乏 恩断义绝梦方破
dāo dùn rèn fá  ēn duàn yì jué mèng fāng pò
路荒已叹 饱览足迹没人懂
lù huāng yǐ tàn  bǎo lǎn zú jì méi rén dǒng
多年望眼欲穿过 红尘滚滚我没看透
duō nián wàng yǎn yù chuān guò  hóng chén gǔn gǔn wǒ méi kàn tòu
自嘲墨尽 千情万怨已皆愁
zì cháo mò jìn  qiān qíng wàn yuàn yǐ jiē chóu
曲终人散 发花鬓白红颜殁
qū zhōng rén sàn  fā huā bìn bái hóng yán mò
烛残未觉 与日争辉图消瘦
zhú cán wèi jué  yǔ rì zhēng huī tú xiāo shòu
当泪干血盈眶涌 白雪纷飞都成红
dāng lèi gān xuè yíng kuàng yǒng  bái xuě fēn fēi dū chéng hóng
遥远是宇宙 静静在背后 去看守就够
yáo yuǎn shì yǔ zhòu   jìng jìng zài bèi hòu   qù kàn shǒu jiù gòu
这种感觉太亲厚 讲一千句也不够
zhè zhǒng gǎn jué tài qīn hòu   jiǎng yī qiān jù yě bù gòu
即使一刹有过冲动 挽你手
jí shǐ yī chà yǒu guò chōng dòng   wǎn nǐ shǒu
这种恋爱太罕有 不须真正拥有
zhè zhǒng liàn ài tài hǎn yǒu   bù xū zhēn zhèng yōng yǒu
成全 多舍不得仍然 是放手
chéng quán   duō shè bù dé réng rán   shì fàng shǒu


放手 放开所有 彼此更自由
fàng shǒu   fàng kāi suǒ yǒu   bǐ cǐ gēng zì yóu
放手 其实我绝非爱得不够
fàng shǒu   qí shí wǒ jué fēi ài dé bù gòu
放手 豁出所有 还有这个好友
fàng shǒu   huō chū suǒ yǒu   huán yǒu zhè gè hǎo yǒu
已经 已经足够
yǐ jīng   yǐ jīng zú gòu


放手 我的牵挂 找不到尽头
fàng shǒu   wǒ dí qiān guà   zhǎo bù dào jìn tóu
放手 期望你幸福甚么都有
fàng shǒu   qī wàng nǐ xìng fú shèn me dū yǒu
也许 爱很深厚 然而我早看得透
yě xǔ   ài hěn shēn hòu   rán ér wǒ zǎo kàn dé tòu
放手 至可拥有
fàng shǒu   zhì kě yōng yǒu

Lihat Semua Lagu Dari Kategori/Penyanyi :

,

,


Tolong Di subscribe Channel Youtube kami ya
Koleksi Lagu Mandarin
Gabung Di Halaman Facebook Kami
Mp3 Kenangan

Mau Berlanganan Update Bog Kami ?
Silahkan Masukan email Anda:

Delivered by FeedBurner

Publisher Herlan Lesmana Pada | Tuesday, May 29, 2018

0 comments :

Post a Comment

Mohon jangan pasang Link Hidup pada komentar Anda

 

Hu Ge (胡歌) - Xiao Yao Tan (逍遥叹)
Copyright  © Mp3 Lagu Mandarin

My Ping in TotalPing.com
Template dari Mas Template - Theme Name : Johny Wusss
Modifikasi Ulang Oleh Herlan Lesmana