Home » , » Meng meng da Tian Tuan (萌萌哒天团) - Di Du (帝都)

Meng meng da Tian Tuan (萌萌哒天团) - Di Du (帝都)

Meng meng da Tian Tuan (萌萌哒天团) 
Title        : Di Du (帝都)
Album        : Single
Artist       : Meng meng da Tian Tuan (萌萌哒天团)
Release Date : 2015- January - 22

Lyrics
空荡的宫殿 冰冷的庄严
kōng dàng dí gōng diàn   bīng lěng dí zhuāng yán
上弦月弹奏清歌奄奄
shàng xián yuè dàn zòu qīng gē yǎn yǎn
谁看到悲的烟 金杯玉盏
shuí kàn dào bēi dí yān   jīn bēi yù zhǎn
却无人叹息生锈的剑
què wú rén tàn xī shēng xiù dí jiàn
往日故友寻难见 只剩思念
wǎng rì gù yǒu xún nán jiàn   zhī shèng sī niàn
拂尘掠过空间
fú chén lüè guò kōng jiān
有谁来读这孤独感 散不尽留恋
yǒu shuí lái dú zhè gū dú gǎn   sàn bù jìn liú liàn
生死注定烟消云散
shēng sǐ zhù dìng yān xiāo yún sàn
想曾经往日昨天 孤独是晴天
xiǎng zēng jīng wǎng rì zuó tiān   gū dú shì qíng tiān
和曾经诺言的竹签
hé zēng jīng nuò yán dí zhú qiān


空荡的宫殿 冰冷的庄严
kōng dàng dí gōng diàn   bīng lěng dí zhuāng yán
上弦月弹奏清歌奄奄
shàng xián yuè dàn zòu qīng gē yǎn yǎn
谁看到悲的烟 金杯玉盏
shuí kàn dào bēi dí yān   jīn bēi yù zhǎn
却无人叹息生锈的剑
què wú rén tàn xī shēng xiù dí jiàn
往日故友寻难见 只剩思念
wǎng rì gù yǒu xún nán jiàn   zhī shèng sī niàn
拂尘掠过空间
fú chén lüè guò kōng jiān
有谁来读这孤独感 散不尽留恋
yǒu shuí lái dú zhè gū dú gǎn   sàn bù jìn liú liàn
生死注定烟消云散
shēng sǐ zhù dìng yān xiāo yún sàn
想曾经往日昨天 孤独是晴天
xiǎng zēng jīng wǎng rì zuó tiān   gū dú shì qíng tiān
和曾经诺言的竹签
hé zēng jīng nuò yán dí zhú qiān


有谁来读这孤独感 散不尽留恋
yǒu shuí lái dú zhè gū dú gǎn   sàn bù jìn liú liàn
生死注定烟消云散
shēng sǐ zhù dìng yān xiāo yún sàn
想曾经往日昨天 孤独是晴天
xiǎng zēng jīng wǎng rì zuó tiān   gū dú shì qíng tiān
和曾经诺言的竹签
hé zēng jīng nuò yán dí zhú qiān


和曾经诺言的竹签
hé zēng jīng nuò yán dí zhú qiān

Himbauan

Iklan Pop Up sudah Kami Hapus di blog ini , tapi kami menambah Link Download di bawah player menuju kehalaman blog kami juga yang disertai dengan Iklan Pop Up ,artinya pilihan ada pada Pengunjung ,Kami Berharap Pengunjung Klik Download Yang Di bawah Player.
Tips satu Hari cukup 1 kali klik ,karena klik ke dua sudah tidak belaku dalam 24 jam
dari Hasil iklan kami akan ganti alamat domain blog ini tidak disertai lagi blogspot

The Romance of the Condor Heroes 2014 - (Complete Ep 01 - Ep 57 Tamat)

Buat anda yang belum sempat nonton film The Romance of the Condor Heroes 2014 sampai dengan Tamat silahkan Ikuti tautan referensi dari kami
Gabung Di Halaman Facebook Kami
Mp3 Kenangan

Publisher Herlan Lesmana Pada | 20:03

0 komentar :

Poskan Komentar

*Perhatian segala macam Promosi jenis iklan Porno atau Judi PASTI kami kategorkan Spam ......
*Mohon jangan pasang Link Hidup pada komentar Anda