Home » , , » Zhang Min Min - Bi Ye Sheng ( 毕业生 )

Zhang Min Min - Bi Ye Sheng ( 毕业生 )

Zhang Min Min - Bi Ye Sheng ( 毕业生 )

Artist             : Zhang Min Min ( 张明敏 )
Languages     : Mandarin
Album           : Zhōnghuá mínzú  ( 中华民族 )
Release Date : 1982 January 1

Pinyin Lyrics :

蝉声中 那南风吹来
chán shēng zhōng  nà nán fēng chūi lái
校园里 凤凰花又开
xiào yuán lǐ  fèng huáng huā yòu kāi
无限的离情充满心怀
wú xiàn de  lí qíng chōng mǎn xīn huái
心难舍 师恩深如海
xīn nán shě  shī ēn shēn rú hǎi

回忆当年 离乡背井
húi yì dàng nián  lí xiāng bēi jǐng
深夜里 梦回旧家园
shēn yè lǐ  mèng húi jìu jiā yuán
游子的热泪沾湿枕畔
yóu zǐ de  rè lèi zhān shī zhěn pàn
最难忘 父母的慈颜
zùi nán wàng  fù mǔ de  cí yán


还记得 那阳光遍地
hái  jì dé   nà yáng guāng biàn dì
也记得 寒风又苦雨
yě jì dé   hán fēng yòu kǔ yǔ
无论是快乐失意日子
wú lùn shì kuài lè shī yì rì zǐ
最温暖 美好的友谊
zùi wēn nuǎn  měi hǎo de  yǒu yì

祝福声中 默默回忆
zhù fú shēng zhōng  mò mò húi yì
琴声起 骊歌正悠扬
qín shēng qǐ  lí gē zhèng yōu yáng
莫犹豫 也莫再迟疑
mò yóu yù  yě mò zài chí yí
好男儿 鹏程千万里
hǎo nán é   péng chéng qiān wàn  lǐ

Himbauan

Iklan Pop Up sudah Kami Hapus di blog ini , tapi kami menambah Link Download di bawah player menuju kehalaman blog kami juga yang disertai dengan Iklan Pop Up ,artinya pilihan ada pada Pengunjung ,Kami Berharap Pengunjung Klik Download Yang Di bawah Player.
Tips satu Hari cukup 1 kali klik ,karena klik ke dua sudah tidak belaku dalam 24 jam
dari Hasil iklan kami akan ganti alamat domain blog ini tidak disertai lagi blogspot

The Romance of the Condor Heroes 2014 - (Complete Ep 01 - Ep 57 Tamat)

Buat anda yang belum sempat nonton film The Romance of the Condor Heroes 2014 sampai dengan Tamat silahkan Ikuti tautan referensi dari kami
Gabung Di Halaman Facebook Kami
Mp3 Kenangan

Publisher Herlan Lesmana Pada | 15:51

0 komentar :

Poskan Komentar

*Perhatian segala macam Promosi jenis iklan Porno atau Judi PASTI kami kategorkan Spam ......
*Mohon jangan pasang Link Hidup pada komentar Anda