Mp3 Mandarin ,Chinese Mp3 , Lyrics Chinese ,Lagu Mandarin

My Love My Fate – Janice Vidal


janice Vidal - my love my fate
Artist : Janice Vidal
Lagu : My Love My Fate

Lyrics ( Lirik Lagu ) My Love My Fate by Janice Vidal

my love my fate you will fade away
my love my fate you will fade away
my love my fate you will fade away
以后隔天与地
Yi hau gaak tin yu dei
We will be far apart after this
i love i hate i’ll miss you always
i love i hate i’ll miss you always
i love i hate i’ll miss you always
我永远亦爱�
Ngo weng yun yik ngoi nei
I’ll love you forever
太美好的东西会走
Tai mei hou dek dung sai wui zau
Things too perfect will go
还未爱够了你怎放手
Wan mei ngoi gau liu nei zam fong sau
I haven’t loved you enough, how can I let go
从来不肯假想
Cong loi bat hang ga seong
I’ve never imagined
失去你那感受
Sat heoi nei na gam sau
The feeling of losing you
我这对脚怎么走
Ngo ze deoi geok zam mo zau
How can I just walk away
从来并未练习过温柔
Cong loi bing mut lin zap guo wan yau
I’ve never trained to be gentle before
迟学你或已经没法接受
Ci hok nei waak yi king mut faat jip sau
If I learned it late, maybe you can’t accept anymore
然后你会说我跟她分左与右
Yin haau nei wui suet ngo gan ta fan zuo yu yau
Then you said you’ve divided yourself to me and her
谁希罕这种手拖手
Soei hei hon ze zhong sau toh sau
Who would be willing to love like this
my love my fate you will fade away
my love my fate you will fade away
my love my fate you will fade away
再没有恋爱味
Zoi mut yau lun ngoi mei
The feeling of love has gone
i love i hate i’ll always be afraid
i love i hate i’ll always be afraid
i love i hate i’ll always be afraid
永远也害怕�
Weng yun ya hoi pa nei
I’ll be afraid of you forever
我要首先讲声我走
Ngo yiu sau sin gong seng ngo zau
Should I say I’m leaving first
还是爱到你说请你走
Wan si ngoi dou ni suet cheng nei zau
Or remain here and love you ‘till you say please leave
如果讲一声
Yu guo gong yat seng
If I said
请照顾我感受
Cheng ziu gun go gaam saau
Please take care of my feelings
我最怕你讲出口
Ngo zui pa nei gong chuut hau
I’m most afraid of hearing you saying it out
从来并未练习过温柔
Cong loi bing mut lin zap guo wan yau
I’ve never trained to be gentle before
迟学你或已经没法接受
Ci hok nei waak yi king mut faat jip sau
If I learned it late, maybe you can’t accept anymore
然后你会说我跟她分左与右
Yin haau nei wui suet ngo gan ta fan zuo yu yau
Then you said you’ve divided yourself to me and her
谁希罕造种手拖手
Soei hei hon zou zhong sau toh sau
Who would be willing to love like this
下次开心已要靠自己
Ha ci hoi sam yi yiu kao ji gei
Next time I have to depend on myself to feel happy
下次顶多饰演好知己
Ha ci deng do sik yin hou zi gei
Next time I’ll have to act like your good friend
其实再次见你真需要靠演技
Kei saat zoi ci gin nei zhan sui yiu kao yin gei
Actually next time it depends on my masking it
也要你我好心地
ya yiu nei ngo hou saam dei
It also needs both our good hearts
my love my fate you will fade away
my love my fate you will fade away
my love my fate you will fade away
过去当做看戏
Guo hui dong zou hon hei
Let’s pretend that the past was only a movie
世界当没有�
Sai kai dong muut yau nei

My Love My Fate – Janice Vidal

Download

My Love My Fate – Janice Vidal Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Herlan Lesmana

0 komentar:

Poskan Komentar